AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Rzecznik Praw Ucznia w SP Teklinów

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest Aleksandra Walczak. Do podstawowych zadań rzecznika należy między innymi: kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Rzecznik to osoba, do której można się zwrócić gdy pojawiają się małe i duże problemy szkolne. Wspólnie postaramy się je rozwiązać, wedle obowiązujących przepisów i praw.

Prawa i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

  • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
  • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
  • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

 

Szkolny rzecznik może:

  • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
  • Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga i psychologa.
  • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
  • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
  • Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka  i ucznia.