Szkolny zestaw programów nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TEKLINOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Nazwa programu / autor

Szkolny nr programu

1.

 

religia

 

oddziały przedszkolne

Kochamy dobrego Boga./ autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP Red. bp. Marek Mendyk 

1/2017/2018

I -III

W drodze do wieczernika./ autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP Red. bp. Marek Mendyk

2/2017/2018

IV - VI

Poznaję Boga i w Niego Wierzę. / autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP Red. bp. Marek Mendyk 

3/2017/2018

VII

Pójść za Jezusem Chrystusem. / autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP Red. bp. Marek Mendyk 

4/2017/2018

2.

wychowanie przedszkolne

Gr. 3-4-5 latków,

Kocham przedszkole.Program wychowania przedszkolnego.

Autor: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

5/2017/2018

3.

wychowanie przedszkolne

gr. 6 latków.

Szkoła za rok. Program wychowania przedszkolnego - roczne przygotowanie do szkoły.  Autorzy: Dorota Banasik, Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Ewelina Wilkos. red.Agnieszka Uścińska

6/2017/2018

4.

edukacja wczesnoszkolna

 

I

Program edukacji wczesnoszkolnej W KLASACH 1–3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Autor: Jadwiga Hanisz

 

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KLASACH 1–3

Autor: Anna Kulesza

7/2017/2018

II

Program nauczania dla I etapu kształcenia „Doświadczanie świata”. / Marzena Kędra

8/2017/2018

III

Program nauczania dla I etapu kształcenia „Doświadczanie świata”. / Marzena Kędra

9/2017/2018

5.

j. polski

V - VI

Między nami. Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

10/2017/2018

IV

VII

Między nami Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

Autorzy : Joanna Piasta-Siechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Ewa Prylińska

11/2017/2018

6.

j.niemiecki

VII

Program nauczania języka niemieckiego dla kl. VII-VIII szkoły podstawowej

Autor: Anna Jaroszewska

12/2017/2018

7.

j. angielski

 

oddziały przedszkolne

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA  PRZEDSZKOLI

zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

autorzy: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

13/2017/2018

I

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017
(autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska)

14/2017/2018

II-III

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27. 08. 2012 dla pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej klasy 1-3. /Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

15/2017/2018

IV

VII

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego  w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

autorzy : Katarzyna Niedźwiedź,  Jolanta Sochaczewska-Kuleta, Dorota Wosińska

16/2017/2018

V-VI

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV–VI szkoły podstawowej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. autor:  Dorota Wosińska

17/2017/2018

8.

historia

 

V-VI

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach 4-6 szkoły podstawowej. „Wczoraj i dziś”  autor: Tomasz Maćkowski

18/2017/2018

IV

VII

PROGRAM NAUCZANIA HISTORII W KLASACH 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„WCZORAJ I DZIŚ”

Autor: dr Tomasz Maćkowski

19/2017/2018

9.

matematyka

V - VI

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej. Matematyka z plusem.              Autor: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

20/2017/2018

IV

VII

Matematyka z plusem  Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

autorzy: Marta Jucewicz, Marcin Karpiński,  Jacek Lech

21/2017/2018

10.

 

przyroda

 

V-VI

Program nauczania przyrody w kl 4-6 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody”    autor: Barbara Dziedzic

22/2017/2018

IV

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej  Tajemnice przyrody

Autor: Jolanta Golanko

23/2017/2018

11.

biologia

VII

Program nauczania biologii  w klasach 5–8 szkoły podstawowej

Puls życia

Autor: Anna Zdziennicka

24/2017/2018

12.

geografia

VII

Program nauczania geografii  dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Autor:  Ewa Maria Tuz , Barbara Dziedzic

25/2017/2018

13.

chemia

VII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej  Chemia Nowej Ery

Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin

26/2017/2018

14.

fizyka

VII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej  Spotkania z fizyką

Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

27/2017/2018

15.

 

muzyka

V - VI

Program nauczania ogólnego muzyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej./ Monika Gromek, Grażyna Kilbach

28/2017/2018

IV

VII

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

29/2017/2018

16.

plastyka

 

V-VI

Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.”Do dzieła !”            autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

30/2017/2018

IV

VII

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła!

Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

31/2017/2018

17.

zajęcia komputerowe

V-VI

Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej.         Autor: Michał Kęska

32/2017/2018

18.

informatyka

IV

VII

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Lubię to!

Autor: Michał Kęska

33/2017/2018

19.

zajęcia techniczne

V - VI

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych

W klasach 4–6 szkoły podstawowej. „Jak to działa.”   Autor: Lech Łabecki

34/2017/2018

20.

technika

IV

Program nauczania techniki  w szkole podstawowej  Jak to działa?

Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

35/2017/2018

21.

wychowanie fizyczne

V - VI

ZDROWIE – SPORT – REKREACJA Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacyjnych.  Autor: Urszula Kierczak

36/2017/2018

IV

VII

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Autor: Krzysztof Warchoł

37/2017/2018

22.

wychowanie do życia w rodzinie

V-VI

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V-VI.            

Autor: Teresa Król

40/2017/2018