Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TEKLINOWIE

  w roku szkolnym 2017/2018

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR I ( 3 – 4 -5latki) 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Wychowanie przedszkolne

 

Bożena Godzimirska,

 

Przygoda z uśmiechem,4-latek

Przygoda z uśmiechem. Roczne przygotowanie przedszkolne.

  WSiP

 

 WSiP

j.angielski

-----------------------

------------------------

-----------------

religia

-----------------------

------------------------

-----------------

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR II (  6 latki)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Religia

Pod.red.ks. Władysława Kubika

Podręcznik i ćwiczenia: „Jesteśmy dziećmi Boga” 

AZ-03-01/10-KR-1/11

Wydawnictwo WAM Kraków

Wychowanie przedszkolne

 

Kolekcja sześciolatka

Nowa Era

j.angielski

Patricia Acosta, Angela Padrón

Angielski dla zerówek.

Macmillan

 

 

KLASA 1

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Religia

Red. Ks. W. Kubik

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

AZ-11-01/10-KR-1/11

Wydawnictwo WAM Kraków       

Podręcznik i ćwiczenia

Edukacja wczesnoszkolna

 

Szkolni przyjaciele 813/1/2017

WSiP

 

Podręczniki i karty ćwiczeń

Język angielski

C. Read,
M. Ormerod,
M. Kondro

Tiger 1

836/1/2017

Macmillan

Podręcznik i ćwiczenia

 

KLASA 2

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Religia

Red. Ks. W. Kubik

„Kochamy Pana Jezusa” 

AZ-12-01/10-KR-1/12

Wydawnictwo WAM Kraków

Podręcznik i ćwiczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Maria Lorek, Monika Zatorska

 

 Nasza szkoła

Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Ćwiczenia z pomysłem” WSiP

Język angielski

 

 

 

C. Read,
M. Ormerod, 
M. Kondro

Tiger 2

673/2/2015

 

 

Macmillan

 

 

Podręcznik i ćwiczenia

 

KLASA 3

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Religia

Red. Ks. W. Kubik

Przyjmujemy Pana Jezusa

AZ-13-01/10-KR-14/13

WAM

Podręcznik i ćwiczenia

Edukacja wczesnoszkolna

 

Maria Lorek, Monika Zatorska

Nasza szkoła.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Ćwiczenia z pomysłem” WSiP

J. angielski

C. Read,
M. Ormerod,
M. Kondro

Tiger 3           673/3/2016

Macmillan

Podręcznik i ćwiczenia

 

KLASA 4   

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Religia

Pod red. Ks. Zbigniewa Marka

 Zaproszeni przez Boga                            AZ-21-01/10-KR-2/12

Wydawnictwo WAM Kraków

J. polski

 Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

 

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

J. angielski

 Jennifer Heath, Michelle Crawford (podr), Sue Clarke(ćw)

Junior Explorer 4                          837/1/2017

Nowa Era

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch  Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

 

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

780/1/2017

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

 

Przyroda

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

Informatyka

Michał Kęska

 

Lubię to! Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej 847/1/2017

Nowa Era

Plastyka

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej 852/1/2017

Nowa Era

Technika

 

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej  295/1/2017

Nowa Era

KLASA 5    

 Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Religia

Ks. Zbigniew Marek, s. Anna Walulik

„Obdarowani przez Boga”      AZ-22-01/10-KR-5/13

Wydawnictwo WAM Kraków

J.polski

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

 

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej   445/2/2013/2015

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. angielski

Jennifer Heath, Michelle Crawford, Marta Mrozik-Jadacka

World Explorer 5

497/2/2013/2016

 

 

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej

443/2/2013/2015

 

 

Nowa Era

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Nowa Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

773/2/2016

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Przyroda

Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej  554/2/2013/2015

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

 

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej    729/2/2016

Nowa Era

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej      326/2/2011/2015

Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej      589/2/2013/2015

Nowa Era

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej 295/2/2010/2015

Nowa Era

 KLASA 6  

 Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Religia

Ks. Zbigniew Marek, s. Anna Walulik

Przemienieni przez Boga                        AZ-23-01/10-KR-1/14

 wydawnictwo WAM Kraków

J.polski

A. Łuczak, A. Murdek

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej  445/3/m/2015

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. angielski

 Jennifer Heath, Michelle Crawford

 World Explorer 6      497/3/2014/2016

 Nowa Era

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

 

 Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej  443/3/2014/2015

Nowa Era

 

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński

Nowa Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej  773/3/2016

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Przyroda

Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej 554/3/2014/2015 

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

 

 Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej  729/3/2017

Nowa Era

Plastyka

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej 326/3/2011/2015

Nowa Era

Muzyka

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

589/3/2014/2015

 

 

Nowa Era

 

zajęcia techniczne

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

295/3/2010/2016

 

 

Nowa Era

 

 Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 KLASA  7   

Religia

Ks. Zbigniew Marek, s. Anna Walulik

 

Szukam Was.          AZ-31-01/10-KR-1/11

wydawnictwo WAM Kraków

J.polski

A. Łuczak, A. Murdzek

Między nami 7

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. angielski

Angela Bandos, Diana Shotton,(podr) Phillip McElmuray (ćw.)

Teen Explorer  837/4/2017

Nowa Era

J. niemiecki

 

Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka

Meine Deutschtour 838/1/2017

 

Nowa Era

Historia

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Matematyka

 pod redakcją M. Dobrowolskiej

 

Matematyka z plusem 7                  780/4/2017

GWO

Biologia

Małgorzata Jefimow

 

Puls życia    844/4/2017

Nowa Era

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Planeta Nowa

Nowa Era

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery 785/1/2017

Nowa Era

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Do dzieła!

Nowa Era

Muzyka

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era