AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl
Serdecznie zapraszamy Rodziców na wywiadówkę szkolną, która odbędzie się 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 17.30.

Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TEKLINOWIE

  w roku szkolnym 2018/2019

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR I ( 3 – 4 -latki) 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Wychowanie przedszkolne

 

praca zbiorowa

Entliczek 4-latki.

  Nowa Era

j.angielski

-----------------------

------------------------

-----------------

religia

-----------------------

------------------------

-----------------

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR II (  6 latki)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Religia

Elżbieta Osewska, Józef Stala

 

 

Kocham dobrego Boga.

Wydawnictwo Jedność

Wychowanie przedszkolne

praca zbiorowa

Kolekcja sześciolatka.

Nowa Era

j.angielski

     -----------------

      ------------------

  --------------------

 

 

 

KLASA 1

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Religia

Red. Ks. W. Kubik

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

AZ-11-01/10-KR-1/11

Wydawnictwo WAM Kraków       

Edukacja wczesnoszkolna

E. Schumacher, I. Zarzycka;     K. Preibisz-Wala,  J. Hanisz

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. 813/1/2017

813/2/2017

WSiP

 

Język angielski

C. Read,
M. Ormerod,
M. Kondro

Tiger 1

836/1/2017

Macmillan

 

KLASA 2

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Religia

Red. Ks. W. Kubik

„Kochamy Pana Jezusa” 

AZ-12-01/10-KR-1/12

Wydawnictwo WAM Kraków

Edukacja wczesnoszkolna

E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz

Szkolni przyjaciele. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie II. 813/3/2018    813/4/2018                                            

WSiP

 

Język angielski

C. Read,
M. Ormerod, 
M. Kondro

Tiger            2836/2/2018

Macmillan

 KLASA 3

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Religia

Red. Ks. W. Kubik

Przyjmujemy Pana Jezusa

AZ-13-01/10-KR-14/13

WAM

Edukacja wczesnoszkolna

 

Maria Lorek, Monika Zatorska

Nasza szkoła.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

J. angielski

C. Read,
M. Ormerod,
M. Kondro

Tiger 3           673/3/2016

Macmillan

 KLASA 4    

                                                

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Religia

Pod red. Ks. Zbigniewa Marka

 Zaproszeni przez Boga                            AZ-21-01/10-KR-2/12

Wydawnictwo WAM Kraków

J. polski

 Agnieszak Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban

 

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej. 867/1/2017

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

J. angielski

 Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Junior Explorer 4                          837/1/2017

Nowa Era

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch  Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 877/1/2017

Nowa Era

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.      780/1/2017

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Przyroda

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 863/2017

Nowa Era

Informatyka

Michał Kęska

 

Lubię to! Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej 847/1/2017

Nowa Era

Plastyka

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 903/1/2017

Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej 852/1/2017

Nowa Era

Technika

 

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej  295/1/2017

Nowa Era

KLASA 5     2018/2019

 Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

 

 

 

 

Religia

Ks. Zbigniew Marek, s. Anna Walulik

„Obdarowani przez Boga”      AZ-22-01/10-KR-5/13

Wydawnictwo WAM Kraków

J.polski

A. Łuczak, A. Murdzek

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. angielski

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Junior Explorer 5  837/2/2018

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. 877/2/2018

 

Nowa Era

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

 

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia.  Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. 844/1/2018

Nowa Era

Informatyka

Michał Kęska

 

Lubię to! Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 847/2/2018

Nowa Era

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. 903/2/2018

Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. 852/2/2018

Nowa Era

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej.  295/2/2018

Nowa Era

GeografiaFeliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

KLASA 6   2018/2019

 Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 

Religia

Ks. Zbigniew Marek, s. Anna Walulik

Przemienieni przez Boga                        AZ-23-01/10-KR-1/14

 wydawnictwo WAM Kraków

J.polski

A. Łuczak, A. Murdek

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej  445/3/m/2015

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. angielski

 Jennifer Heath, Michelle Crawford

 World Explorer 6      497/3/2014/2016

 Nowa Era

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

 

 Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej  443/3/2014/2015

Nowa Era

 

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński

Nowa Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej  773/3/2016

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Przyroda

Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej 554/3/2014/2015 

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

 

 Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej  729/3/2017

Nowa Era

Plastyka

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej 326/3/2011/2015

Nowa Era

Muzyka

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

589/3/2014/2015

 

 

Nowa Era

 

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

295/3/2010/2016

 

 

Nowa Era

 

 Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

 KLASA  7    2018/2019

Religia

Ks. Zbigniew Marek, s. Anna Walulik

Szukam Was.          

wydawnictwo WAM Kraków  AZ-31-01/10-KR-1/11

J.polski

A. Łuczak, A. Murdzek

Między nami 7

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. angielski

Angela Bandos, Diana Shotton

Teen Explorer   Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era      837/4/2017

J. niemiecki

 

Ewa Kościelniak - Walewska,

Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Nowa Era     838/1/2017

Historia

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

Nowa Era    877/4/2017

Matematyka

 pod redakcją M. Dobrowolskiej

Matematyka z plusem 7                 

GWO         780/4/2017

Biologia

Małgorzata Jefimow

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej  

Nowa Era     844/4/2017

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert,  Tomasz Rachwał

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

Nowa Era     906/3/2017

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Nowa Era    785/1/2017

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Nowa Era     885/1/2017

 

 

 

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Nowa Era   847/4/2017

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Do dzieła!  Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

Nowa Era    903/4/2017

Muzyka

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki.  Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

Nowa Era    852/4/2017

 

KLASA  8    2018/2019

Religia

Ks.Władysław Kubik

 

Jestem z Wami.

wydawnictwo WAM

J.polski

A. Łuczak, A. Murdzek

Między nami 8

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. angielski

Angela Bandis, Katrina Gormley, Diana Shotton

Teen Explorer 8 

Nowa Era    837/5/2018

J. niemiecki

 

Ewa Kościelniak - Walewska,

Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej.

Nowa Era    838/2/2018

Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 

Nowa Era    877/5/2018

Matematyka

 pod redakcją M. Dobrowolskiej

 

Matematyka z plusem 8                 

GWO  

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 

Nowa Era  844/3/2018

Geografia

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 

Nowa Era   906/4/2018

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Nowa Era   785/2/2018

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej.

Nowa Era    885/2/2018

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej.

Nowa Era   847/5/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

Nowa Era    846/2017

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

Nowa Era     874/2017