AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Aktywna Tablica

 Szkoły podstawowe z  Gminy Wieruszów (w tym i nasza)  uczestniczą w programie  "Aktywna tablica".

 

Program jest realizowany przez cele szczegółowe:

1) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

2) kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3) rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4) wspieranie innowacyjnych metod pracy;

5) wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Aktywna tablica