AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Nabór na wolne stanowisko

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną w załączeniu.
Prosimy również o jej wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie wraz z CV do siedziby Szkoły. 

Jeżeli dostarczone przez Państwa dokumenty mają wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach, prosimy także o dołączenie do nich podpisanej zgody (w załączeniu).

Załączniki: