AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Przegląd roczny budynku, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Teklinowie