Nasza szkoła

historia_szkoly_tytul.jpg [501x110]            Szkoła w Teklinowie istniała od 1833 roku, gdzie w czasie zaborów była jedną wspólną szkołą dla miejscowości Teklinów, Mirków i Nawrotów. Została wybudowana na polach mirkowskich pomiędzy Mirkowem a Teklinowem. Po spaleniu się starego budynku w końcu XIX wieku, w 1901 roku wybudowano osobną szkołę dla Teklinowa, do której uczęszczały dzieci z Teklinowa i Nawrotowa. Przed II wojną światową szkoła była jednoklasowa i czterooddziałowa. Po zakończeniu wojny nauka w Szkole Podstawowej w Teklinowie rozpoczęła się 1 marca 1945 roku. Początkowo szkoła była szkołą niepełną z jednym nauczycielem i z klasami I – IV, później szkołą z dwoma i trzema nauczycielami pracującymi w klasach I – VI.

           Taki stan rzeczy trwał do 1958r. kiedy to w związku z powiększeniem  obwodu szkolnego został zmieniony stopień organizacyjny szkoły. Powodem zwiększenia obwodu była reorganizacja szkoły w pobliskim Nawrotowie. W sześciu klasach uczyło się siedemdziesięcioro siedmioro dzieci. Zmiany te związane były z wieloma trudnościami: brak sali lekcyjnej, sprzętu szkolnego, pomocy naukowych . Nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany. W szkole pracowało trzech nauczycieli: Leon Droszcz, który pełnił jednocześnie funkcję kierownika szkoły, Waleria Droszcz i Teresa Gajewska.

           Od 1 września 1959 roku w szkole realizowano pełny program szkoły podstawowej. W szkole uczyli: Leon Droszcz, Teresa Gajewska, Maria Pinkosz i Krystyna Kowalczyk , uczyło się 87 uczniów w klasach I – VII. Ponieważ brakowało pomieszczeń lekcyjnych utworzono dwie sale lekcyjne w byłym pałacu w Nawrotowie, który został przekazany w 1957r. w czasowe użytkowanie szkole. Nauczyciele i uczniowie musieli w przerwach przechodzić z Nawrotowa do Teklinowa i odwrotnie, pokonując przy tym odległość o ok. 2 km. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1964 roku na skutek likwidacji pomieszczeń lekcyjnych w pałacu w Nawrotowie. Uczniowie nadal uczęszczali do dwóch budynków, ale odległość była mniejsza (ok. 600m). Uczyli się w budynku pana M. Kaczmarka, który udostępnił szkole dwa pomieszczenia swojego domu z przeznaczeniem na sale lekcyjne. Od 1 IX 1960 roku nauka religii ze szkół została przeniesiona do sal katechetycznych przy parafii, w związku z czym uczniowie szkoły na lekcje religii uczęszczali do Podzamcza. W czerwcu 1965r. po raz ostatni absolwentami szkoły zostali uczniowie klasy VII, ponieważ w związku z reorganizacją szkolnictwa szkoła podstawowa będzie funkcjonować od klasy I do klasy VIII. Nadal jednak nauka odbywała się w dwóch miejscach, pomimo, że kierownik szkoły Leon Droszcz czynił ciągłe starania o pozwolenie na budowę nowej szkoły.

            Dopiero w 1966 r. ujęto w planach Powiatowej Rady Narodowej w Wieruszowie budowę szkoły w Teklinowie. 30 października 1967 r. kierownictwo szkoły otrzymało decyzję o pozwoleniu na budowę nowej szkoły. Postanowiono, że nowa szkoła będzie budowana za starym budynkiem szkoły na gruncie należącym do Piotra Jędrasa i Jana Malchra. Oddanie szkoły do użytku przewidziano na rok 1969.

            Do budowy szkoły przystąpiono 3 maja 1968r. Szkołę budowało Wieluńskie Przedsiębiorstwo Budowlane z Wielunia. Kierownikiem budowy szkoły został inż. E. Berski, zamieszkały w pobliskiej Lubczynie, a pracom budowlanym nieustannie przypatrywał się sercem oddany kierownik szkoły Leon Droszcz. Budowę szkoły zakończono 17 maja 1969 roku. 23 maja 1969r. nastąpiła przeprowadzka szkoły do nowego budynku, a w dniu 31 maja 1969 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego. Szkoła posiadała pięć sal lekcyjnych i dwa mieszkania dla nauczycieli. Obiekt został wyposażony w węzły sanitarne: urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i centralne ogrzewanie. Przed rozpoczęciem budowy została podpisana umowa o zagospodarowanie obejścia szkoły w czynie społecznym. Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu i życzliwości społeczności Teklinowa zadanie zostało wykonane. Uroczystego otwarcia szkoły dokonał jej kierownik p Leon Droszcz. Rok szkolny 1969/1970 w nowym budynku powitało 70 uczniów i 5 nauczycieli: Leon Droszcz, Waleria Droszcz, Janina Moska, Dobrosław Królikowski i Mieczysław Kowalczyk. W starym budynku szkoły pozostawiono klasy do zajęć plastycznych i praktyczno – technicznych.

          Rok szkolny 1972/73 przyniósł kolejne zmiany w szkole. W związku z reorganizacją szkoły w Jutrkowie w tamtejszej szkole pozostały klasy I – III, a uczniowie klas IV – VIII uczęszczali do szkoły w Teklinowie. Między innymi liczba uczniów w szkole stale wzrastała, co wpłynęło na powiększenie grona pedagogicznego: z 5 nauczycieli w 1972r. do 12 w roku szkolnym 1977/1978. Grono pedagogiczne stanowili: Dobrosław Królikowski, Wacława Popczyk, Stanisław Popczyk, Zofia Cichowska, Janina Garczarek, Krystyna Sarnecka, Grażyna Gizder, Zofia Klatka, Jerzy Mrugała, Kazimierz Kania, Marek Bujak, Genowefa Miraś.

          Sytuacja uległa diametralnej zmianie w roku 1981. Z dwunastu zatrudnionych w szkole nauczycieli pozostało tylko troje – nauczycielki nauczania początkowego. Pozostali nauczyciele przeszli do pracy do nowo wybudowanej Zbiorczej Szkoły Gminnej w Podzamczu, a wraz z nauczycielami uczniowie klas IV – VIII kontynuujący naukę w Podzamczu. Rok szkolny 1983/84 to kolejna zmiana. Szkoła zaczęła funkcjonować jako szkoła sześcioklasowa.

            W roku 1991/92 po raz kolejny zostaje zmieniony stopień organizacyjny szkoły. Szkoła staje się szkołą siedmiooddziałową, by w roku następnym 1992/93 ponownie stać się szkołą ośmioklasową. W tym czasie funkcję dyrektora szkoły sprawuje Zenon Magaj. Z chwilą wejścia reformy systemu oświaty w 1999 r. szkoła w Teklinowie funkcjonuje jako sześcioklasowa z oddziałem przedszkolnym.

C.d.n ...................................................................