AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący   szkoły:

MATEUSZ KUPCZYK

Zastępca przewodniczącej:

 

Sekretarz: