AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

      Od 18 grudnia 2007 r. w naszej bibliotece szkolnej funkcjonuje  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ( ICIM). Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej zakupione zostało przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapraszamy do korzystania z ICIM w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

 

 Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

 1. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 5. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 6. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 7. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 8. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 9. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 10.  Z nagrywarki CD- ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.
 11. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się w swój papier.
 12. Zabrania się: a) dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania - sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, b) instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych( np. Gadu- Gadu, itp.), c)  kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak też dostępnych ze stron internetowych, d)korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji, e) korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych,f) wykorzystywać komputera do gier i zabawy.
 13.  Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
 14.  W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 15. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa  korzystania z Centrum na określony czas ustalony przez opiekuna ICIM.
3.jpg [300x225]  Opiekun ICIM – Renata Nawrocka