AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

SKO

Szkolna Kasa Oszczędności

        Umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi odgrywa ważną rolę w codziennym życiu człowieka Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat.
Taką możliwość dają Szkolne Kasy Oszczędności.

         Uczniowie naszej szkoły uczą się oszczędzać. Na swoich imiennych książeczkach gromadzą  pieniądze, które wpłacane są do Banku Spółdzielczego w Wieruszowie, na konto SKO. Ta forma oszczędności jest wśród naszych uczniów bardzo popularna. Uczniowie poznają  w ten sposób prawdziwą wartość pieniądza.   Tradycją stało się, iż uczniowie klasy I przy okazji uroczystości pasowania na ucznia, zostają uroczyście przyjęci do grona członków SKO  i otrzymują  książeczki SKO z pierwszym symbolicznym wkładem. Na potrzeby SKO prowadzona jest gazetka ścienna zachęcająca uczniów do oszczędzania.

sko1.png [300x286]

 

  Regulamin SKO

  1. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
  2. Uczeń staje się członkiem SKO w chwili dokonania pierwszej wpłaty.
  3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.
  4. Na książeczkę można wpłacić każdą kwotę pieniędzy.
  5. Każdy ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o estetyczny jej wygląd.
  6. W razie zagubienia lub utraty książeczki SKO należy bezzwłocznie poinformować opiekuna SKO lub wychowawcę.
  7. Wychowawcy przyjmują oszczędności od uczniów, po czym przekazują opiekunowi SKO, który dokonuje wpłaty do Banku Spółdzielczego.
  8. Opiekun SKO na początku każdego roku szkolnego opracowuje plan pracy SKO.
  9. Opiekun SKO prowadzi dokumentację zgodnie z wytycznymi Banku Spółdzielczego.
  10. Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic.

 Opiekun SKO - Agnieszka Dwornicka - Rzeźnik