Kadra

Aleksandra Walczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Cezary Cichecki

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Dwornicka - Rzeźnik

Funkcja: Logopeda, Wychowawca, Nauczyciel

Renata Nawrocka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Anna Jakubowska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Maria Jolanta Morta

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Bożena Maciejewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Mirosława Sienkiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Beata Konieczyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Bibliotekarz

Paweł Piasecki

Funkcja: Pracownik obsługi

Irena Kopacka

Funkcja: Pracownik obsługi

Grażyna Prymas

Funkcja: Pracownik obsługi

Marcin Sobczak

Funkcja: Nauczyciel

Angelina Staniek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Teresa Trzeciak

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Cichecka

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Gajda

Funkcja: Nauczyciel

Artur Przybylski

Funkcja: Nauczyciel

Anita Giż

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Małys

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Gasztych

Funkcja: Nauczyciel