AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Kadra

Aleksandra Cichecka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: geografia

Szkoła Podstawowa w Teklinowie

Klasa: V

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII

Funkcje: nauczyciel