AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Kadra

Małgorzata Małys

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: doradztwo zawodowe, zaj. rewalidacyjne

Szkoła Podstawowa w Teklinowie

Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII

Funkcje: nauczyciel