AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Kadra

Aleksandra Gasztych

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: edukacja dla bezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa w Teklinowie

Klasa: VIII

Funkcje: nauczyciel