AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Kadra

Joanna Werba- Wojewoda

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: godzina wychowawcza, zajęcia kreatywne, zaj. rewalidacyjne

Szkoła Podstawowa w Teklinowie

Klasa: IV

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: V

Funkcje: nauczyciel