AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Kadra

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne łączona V
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne łączona IV
10:00 - 10:45 technika VI
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne łączona VII
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne III
11:55 - 12:40 wychowanie fizyczne łączona VIII
13:00 - 13:45 wychowanie fizyczne VI
13:50 - 14:40 gimnastyka korekcyjna III
13:55 - 14:35 gimnastyka korekcyjna IV

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
08:00 - 08:45 technika V
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne łączona IV
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne łączona VII
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne łączona VIII
10:00 - 10:45 wychowanie fizyczne łączona V
10:55 - 11:45 wychowanie fizyczne I
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne II
11:55 - 12:40 godzina wychowawcza VII
13:00 - 13:45 wychowanie fizyczne VI

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne łączona IV
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne łączona V
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne VI
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne I
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne II
11:55 - 12:40 wychowanie fizyczne łączona VII
11:55 - 12:40 wychowanie fizyczne łączona VIII
13:00 - 13:45 SKS ( zaj. proj.) VI
13:00 - 13:45 gimnastyka korekcyjna III

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
08:00 - 08:45 wychowanie fizyczne III
08:55 - 09:40 technika IV
10:00 - 10:45 wychowanie fizyczne łączona VII
10:00 - 10:45 wychowanie fizyczne łączona VIII
11:55 - 12:40 wychowanie fizyczne VI
13:00 - 13:45 SKS ( zaj. proj.) III

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne IV
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne łączona V
10:00 - 10:45 wychowanie fizyczne I
10:00 - 10:45 wychowanie fizyczne II
10:55 - 11:40 koło gra dla umysłu I
11:55 - 12:40 wychowanie fizyczne III