Kadra

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
10:00 - 10:45 technika V
10:55 - 10:40 wychowanie fizyczne I
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne II
11:55 - 12:40 wychowanie fizyczne VII
11:55 - 12:40 wychowanie fizyczne VIII
13:00 - 13:45 gimnastyka korekcyjna IV

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
10:00 - 10:45 technika IV
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne IV
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne łączona V
11:55 - 12:40 wychowanie fizyczne VI
13:00 - 13:45 technika VI
13:55 - 14:40 wychowanie fizyczne VII
13:55 - 14:40 wychowanie fizyczne VIII

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
10:00 - 10:45 wychowanie fizyczne I
10:00 - 10:45 wychowanie fizyczne II
11:55 - 12:40 wychowanie fizyczne VI
13:00 - 13:45 wychowanie fizyczne łączona V
13:00 - 13:45 wychowanie fizyczne IV
14:50 - 15:35 wychowanie fizyczne VII
14:50 - 15:35 wychowanie fizyczne VIII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
10:00 - 10:45 wychowanie fizyczne VI
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne III
11:55 - 12:40 godzina wychowawcza VI
13:00 - 13:45 wychowanie fizyczne łączona IV
13:00 - 13:45 wychowanie fizyczne łączona V
14:50 - 15:35 wychowanie fizyczne VII
14:50 - 15:35 wychowanie fizyczne VIII

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
08:00 - 08:45 gimnastyka korekcyjna II
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne VI
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne III
10:00 - 10:45 wychowanie fizyczne łączona IV
10:00 - 10:45 wychowanie fizyczne V
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne I
10:55 - 11:40 wychowanie fizyczne II
13:00 - 13:45 SKS ( zaj. proj.) III
13:00 - 13:45 SKS ( zaj. proj.) V