Kadra

Agnieszka Dwornicka - Rzeźnik

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: edukacja przedszkolna