AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Kadra

Szkoła Podstawowa w Teklinowie

Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII

Funkcje: wychowawca, nauczyciel