Kadra

Maria Jolanta Morta

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: plastyka, edukacja przedszkolna

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
13:00 - 13:45 plastyka VI
13:55 - 14:40 plastyka łączona V
13:55 - 14:40 plastyka IV

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Teklinowie
13:00 - 13:45 plastyka VII