www.spteklinow.superszkolna.pl
http://spteklinow.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa w Teklinowie - Klasa II

Cezary Cichecki

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Maria Jolanta Morta

Przedmioty: plastyka, zajęcia edukacyjne

Beata Konieczyńska

Przedmioty: język angielski

Marcin Sobczak

Przedmioty: muzyka

Angelina Staniek

Przedmioty: informatyka, koło kodowanie/programowanie

Karolina Przysiewek- Piasecka

Przedmioty: zajęcia kompensacyjne

ks. Przemysław Patkowski

Przedmioty: religia