www.spteklinow.superszkolna.pl
http://spteklinow.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa w Teklinowie - Klasa VI

Aleksandra Walczak

Przedmioty: matematyka, wychowanie do życia w rodzinie, zespół wyrównawczy z matematyki

Cezary Cichecki

Przedmioty: wychowanie fizyczne, godzina wychowawcza, technika

Renata Nawrocka

Przedmioty: język polski

Anna Jakubowska

Przedmioty: przyroda

Maria Jolanta Morta

Przedmioty: plastyka

Beata Konieczyńska

Przedmioty: język angielski

Marcin Sobczak

Przedmioty: religia

Angelina Staniek

Przedmioty: historia i społeczeństwo, informatyka