AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Przedmioty

język niemiecki

Nauczyciel: Magdalena Gajda

Klasy: VII, V, IV, VI, VIII