www.spteklinow.superszkolna.pl
http://spteklinow.superszkolna.pl

30 września 2019 23:26 | Aktualności

Nauka historii i lekcja patriotyzmu . Uczniowie z Teklinowa obejrzeli wystawę "Świadkowie mówią... Wieluń 1 września 1939"

27 września 2019 r. uczniowie z klasy I, II i III wraz z opiekunami - Karoliną Przysiewek-Piasecką i Jolantą Mortą,  udali się wycieczkę do Wielunia. Poznawanie kraju, jego tradycji, zabytków kultury i historii to jeden z  głównych celów piątkowego wyjazdu.

W drodze do Wielunia uczniowie zatrzymali się  w okolicach wsi Krajanka.  Zapalili znicz przy obelisku - Pomniku  Poległych 1 września 1939 upamiętniającym  poległych polskich żołnierzy, którzy zginęli w tych okolicach. Żołnierze zostali pochowani na cmentarzu w Czastarach. Obelisk został odsłonięty w 1966r. W 2009 r., z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, dokonano rozbudowy pomnika.

Podziwiając pięknie przebarwiające się drzewa liściaste udali się w dalszą drogę  - do  Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Tam, z wielkim przejęciem obejrzeli wystawę  „Świadkowie mówią... Wieluń 1 września 1939"  ukazującą tragedię przygranicznego miasta, które 1 września 1939 r. wskutek kilku nalotów bombowych Luftwaffe zostało zniszczone w 75 procentach, ze szpitalem i zabytkami włącznie. 1 września 2019 roku wystawę tę obejrzeli również prezydent Polski i Niemiec, którzy w Wieluniu wzięli udział w obchodach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wystawa przygotowana przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej pokazuje jak ważna jest pamięć o wydarzeniach sprzed 80 lat, zmusza zwiedzających  do refleksji nad tym,  czym jest wojna, a także  jest przestrogą o tym, co wydarzyło się 80 lat temu.

Dużo emocji wśród dzieci wywołały także wystawy: "Pradzieje ziemi wieluńskiej" i „ Życie codzienne wsi wieluńskiej na początku XX wieku”.

Jako jedni z pierwszych,  uczniowie z teklinowskiej szkoły zobaczyli Dzwon „Pamięć  i Przestroga” – dar prezydenta RP Andrzeja Dudy w hołdzie ofiarom II wojny światowej - tej przerażającej niemieckiej zbrodni wojennej oraz wszystkim rodakom poległym i pomordowanym podczas największego i najokrutniejszego konfliktu zbrojnego w dziejach świata. II wojna światowa to przecież  największa tragedia XX wieku w Europie i na świecie. Dzwon ten został przekazany mieszkańcom Wielunia 15 września br. Ma on „wzywać wszystkie narody do zachowania pamięci o grozie wojny oraz do zjednoczenia w staraniach na rzecz pokoju”.

W dalszej części pobytu w Wieluniu,  program wycieczki zakładał spacer ulicami tego miasta  i oglądanie miejsc związanych z tragicznym wrześniem 1939 roku. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała realizacji zaplanowanych działań.

Wycieczka pozwoliła uczniom na wzbogacenie wiedzy historycznej o dziejach naszego narodu, była dla nich doskonałą lekcją patriotyzmu, poszerzyła wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, ukształtowała nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz  wzmocniła więzi koleżeńskie. Nie byłoby udanej wycieczki bez dodatkowych atrakcji. I na tej wycieczce był czas na kupno pamiątek i zjedzenie lodów w jednej z wieluńskich cukierni. Dzieci z wycieczki wróciły bardzo zadowolone i pełne pozytywnych wrażeń.

Więcej zdjęć na: http://www.powiatowy.pl/2019/10/nauka-historii-i-lekcja-patriotyzmu/

                                                                                Tekst i zdjęcia i filmik   Jolanta Morta

Zdjęcia: