www.spteklinow.superszkolna.pl
http://spteklinow.superszkolna.pl

15 października 2019 22:09 | Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej w Teklinowie

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”- pod tym hasłem 14  października 2019 r. odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Teklinowie.

 Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Tego dnia  w szkołach i innych placówkach oświatowych odbywają się zazwyczaj uroczyste akademie, przedstawienia i inne wydarzenia. To polskie święto oświaty oraz szkolnictwa wyższego zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Tradycyjnie stało się świętem nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty. W podziękowaniu za trud włożony w codzienną pracę, nauczyciele otrzymują tego dnia podziękowania i życzenia od uczniów, często także drobne upominki: kwiaty i słodycze. W szkołach jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, a uroczystą atmosferę podkreślają akademie i występy artystyczne przygotowanie przez uczniów. Tak też było tego dnia w Szkole Podstawowej w Teklinowie.

Przybyłych  gości, nauczycieli i uczniów powitała Dyrektor szkoły - Anna Jakubowska, która podziękowała wszystkim pracownikom teklinowskiej placówki za trud, poświęcenie  i   wysiłek włożony w wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży.

Uroczysty apel był okazją do nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Pani Dyrektor, wręczając Nagrody Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia, serdecznie gratulowała sukcesów i życzyła wszystkim  powodzenia oraz pełnej satysfakcji z podejmowanych działań.

Słowa podziękowań i życzeń dla pracowników oświaty skierował także sołtys Teklinowa – Henryk Ogorzelski.

Również przedstawiciele Rady Rodziców - wręczając pracownikom szkoły piękne jesienne bukiety - złożyli życzenia radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 Dużo radości i wzruszenie wywołał występ dzieci. W krótkiej części artystycznej uczniowie z klas młodszych oraz dzieci z grup przedszkolnych podziękowały nauczycielom oraz pracownikom obsługi za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Dodatkiem do życzeń były kwiaty i  uściski. Występ nagrodzono gromkimi brawami, bo przecież  uśmiech i ciepłe słowa dziecka   – to satysfakcja i najlepsza nagroda dla nauczyciela!

 Tekst i fotografie: Jolanta Morta

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: