Aktualności

10 stycznia 2018 14:56 | Aktualności

Konkurs historyczno-plastyczny "Wieruszów na osi czasu"- organizowany z okazji 650-lecia powstania miasta Wieruszowa

1. Organizator:

Szkoła Podstawowa w Teklinowie

2. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII) z gminy Wieruszów.

3. Cel konkursu:

-budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów historią miasta Wieruszowa

-popularyzacja wiedzy o dziejach naszej „MAŁEJ OJCZYZNY ‘’

-kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowań dziejami najbliższej okolicy

- umiejętność zaznaczania najważniejszych dat we właściwe miejsca na osi czasu

-rozwijanie ciekawości poznawczej, zainteresowań, kreatywności, uczciwości i wytrwałości uczniów

-rozwijanie zdolności, umiejętności plastycznych

-wzmacnianie poczucia własnej wartości

Pragniemy, aby nasz konkurs przyczynił się do rozbudzenia zainteresowań piękną i bogatą historią naszego miasta i zachęcił uczestników do własnych poszukiwań i badań.

4. Zadania dla uczestników

Uczniowie mają za zadanie narysować oś czasu i zaznaczyć na niej poprawnie wydarzenia związane z historią Wieruszowa. Zaznaczając dane wydarzenie na osi czasu należy je zilustrować, oraz krótko opisać.

 Prace mają świadczyć o dużej wrażliwości artystycznej oraz umiejętności wyszukiwania w różnych źródłach ciekawych wydarzeń, interesujących miejsc, architektury, rzeźby oraz postaci, które pozostawiły ślad w życiu naszego miasta.

5. Forma pracy:

Wszystkie techniki plastyczne:

-rysunki (kredki, ołówki, pastele, węgiel)

-prace malarskie (akwarele, farby plakatowe)

-mozaiki

-kolaże z wykorzystaniem różnych surowców/ materiałów (elementy fotografii, tkanin, papieru, itd.)

Prace wykonane przy użyciu nietypowych materiałów winny mieć sztywną podkładkę. Podłoże: papier, karton, brystol. Format prac: maksymalny A1

6. Przebieg konkursu:

Prace należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Teklinowie , Teklinów 121, 98 - 400 Wieruszów, z dopiskiem „ Wieruszów na osi czasu osi czasu” do dnia 25.01.2018 r.

Rozwiązanie konkursu nastąpi w dniu 26 stycznia 2018 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Szkoły Podstawowej w Teklinowie, w dniu posiedzenia komisji konkursowej. O terminie wręczenie nagród poinformujemy poszczególne szkoły mailowo.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Nadesłana praca winna być zaopatrzona w imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę szkoły oraz nazwisko opiekuna. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury w składzie:

1. Zenon Szacfajer – znawca historii Wieruszowa,

2. Wojciech Nowaczyk – plastyk,

3. Jacek Dąbik – nauczyciel historii

 

KRYTERIA OCENY:

-poprawność historyczna,

-oprawa graficzna,

-estetyka wykonania,

-rzetelność wykonania pracy,

-czytelność, informacyjność,

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Przeczytano: 245 razy. Wydrukuj|Do góry