AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Aktualności

19 maja 2020 21:35 | Aktualności

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informacje dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021

Wszyscy uczniowie z klasy ósmej zostali wpisani w system rekrutacyjny (link logowania do systemu poniżej. Dane do logowania uczniom przekazała wychowawczyni p. Renata). Zadaniem uczniów jest wybranie klasy\szkoły pierwszego wyboru (do tego najpierw będzie kierował system) i dwóch klas\szkół dodatkowo. Gdyby kandydat nie dostał się do szkoły pierwszego wyboru, system przydzieli do kolejnej wybranej klasy\szkoły. W systeme są do wyboru wyłącznie szkoły z województwa łódzkiego. Jeśli uczeń wybiera się do szkoły zlokalizowanej w innym województwie (np. w Kępnie czy Ostrzeszowie) musi zasięgnąć informacji o sposobie rekrutacji w wybranej szkole.

Logowanie dla kandydatów


https://lodzkie.edu.com.pl


OBOWIĄZUJĄ NOWE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Logowanie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (w formie elektronicznej) od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15:00 na stroniehttps://lodzkie.edu.com.pl


Od dnia 26 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00 kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej


Od dnia 31 lipca do 4 sierpnia do godziny 15:00 kandydaci dostarczają do szkoły  pierwszego wyboru kopię zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

 

UWAGA! W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY, W TYM WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI, MOŻNA SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE - WYMAGNY JEST WTEDY PODPIS ELEKTRONICZNY LUB PODPIS PROFILEM ZAUFANYM PRZEZ OBOJGA RODZICÓW\PRAWNYCH OPIEKUNÓW.


LINK DO INFORMACJI NA STRONIE MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Przeczytano: 43 razy. Wydrukuj|Do góry