AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Projekty i programy edukacyjne

07 listopada 2015 20:02 | Projekty i programy edukacyjne

Internetowy Teatr TVP w naszej szkole

W listopadzie 2014 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „ Internetowy Teatr TVP dla szkół”, dzięki któremu możemy korzystać ze spektakli teatralnych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. 6 listopada wzięliśmy udział w przedstawieniu „ Dziób w...

czytaj więcej »

03 grudnia 2014 21:06 | Projekty i programy edukacyjne

„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość”

„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość” to tytuł pro­jektu, który reali­zujemy w roku szkol­nym 2014/2015. Pro­jekt z prio­ry­tetu IX pod­dzia­ła­nia 9.1.2 – wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych...

czytaj więcej »

22 października 2014 18:02 | Projekty i programy edukacyjne

MAŁY MISTRZ

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy pierwszej uczestniczą w ministerialnym programie „Mały Mistrz”, realizowanym na zajęciach wychowania fizycznego. Jego idą jest propagowanie aktywnej postawy dziecka. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych...

czytaj więcej »

16 grudnia 2012 22:31 | Projekty i programy edukacyjne

Cyfrowa Szkoła - projekt

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do pilotażowego rządowego programu "Cyfrowa Szkoła". W zakładce Projekty edukacyjne _ "Cyfrowa szkoła" będziemy zamieszczać informacje dla rodziców i uczniów dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz korzystania z technologii...

czytaj więcej »

22 listopada 2012 16:07 | Projekty i programy edukacyjne

Szkolny ogródek dydaktyczny -projekt edukacyjny

Informujemy, że w ramach projektu „Utworzenie ogródka dydaktycznego SZAFIREK” przy Szkole Podstawowej w Teklinowie realizowanego od 1 sierpnia 2012r. do 30 czerwca 2013r. osiągnęliśmy następujący efekt rzeczowy: utworzony został ogródek przyszkolny o powierzchni 570m2,...

czytaj więcej »