Projekty edukacyjne

10 maja 2018 22:45 | Projekty edukacyjne

KOD DO PRZYSZŁOŚCI

W roku szkolnym 2017/18 Szkoła w Teklinowie przystąpiła do realizacji pragramu KOD DO PRZYSZŁOŚCI. Program ma na celu realizację jednego z zagadnień podstawy programowej dla I etapu edukacyjnegoa, mianowicie: kodowanie i programowanie Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania...

czytaj więcej »

05 kwietnia 2018 08:33 | Projekty edukacyjne

Aktywna tablica

Zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych sprawi, iż nauczanie przebiegać będzie efektywniej, wzrośnie dynamika lekcji oraz zaangażowanie uczniów. Uczniowie będą szybciej osiągnęli cele uczenia się, będą bardziej aktywni intelektualnie; – potrzebowali mniej czasu na opanowanie...

czytaj więcej »

20 marca 2018 16:21 | Projekty edukacyjne

Nasza Szkoła realizuje ministerialny program ,, Szkolny Klub Sportowy"

IDEA PROGRAMU Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod...

czytaj więcej »

10 kwietnia 2017 23:54 | Projekty edukacyjne

Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów

Projekt konkursowy „Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego...

czytaj więcej »

22 września 2016 19:32 | Projekty edukacyjne

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasza szkoła bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, którego Priorytet 3 to: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem Priorytetu 3 Programu jest...

czytaj więcej »

07 marca 2016 18:22 | Projekty edukacyjne

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT PODNOSZĄCY CZYTELNICTWO "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej promującego czytelnictwo pod hasłem „Książki naszych marzeń”. Oto plan działań, które będą realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016 ramach projektu rządowego: 1. Sondaż...

czytaj więcej »

03 marca 2016 19:28 | Projekty edukacyjne

W KROPLI WODY- ekologiczny projekt edukacyjny współfinansowany z WFOŚiGW w Łodzi

Od początku lutego bieżącego roku, w Szkole Podstawowej w Teklinowie realizowany jest program edukacji ekologicznej, którego hasłem przewodnim jest woda. Nadrzędnym celem realizacji programu jest zwrócenie uwagi uczniów i lokalnej społeczności na konieczność poszanowania...

czytaj więcej »

07 listopada 2015 20:03 | Projekty edukacyjne

„ Czytam sobie w bibliotece”

Nasza szkolna biblioteka zakwalifikowała się do projektu„ Czytam sobie w bibliotece”, dzięki czemu znaleźliśmy się wśród 900 bibliotek, które promują czytelnictwo wśród dzieci 5-8-letnich. Dzięki uczestnictwu w akcji nasza biblioteka wzbogaciła swoje zbiory...

czytaj więcej »

07 listopada 2015 20:02 | Projekty edukacyjne

Internetowy Teatr TVP w naszej szkole

W listopadzie 2014 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „ Internetowy Teatr TVP dla szkół”, dzięki któremu możemy korzystać ze spektakli teatralnych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. 6 listopada wzięliśmy udział w przedstawieniu „ Dziób w...

czytaj więcej »

03 grudnia 2014 21:06 | Projekty edukacyjne

„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość”

„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość” to tytuł pro­jektu, który reali­zujemy w roku szkol­nym 2014/2015. Pro­jekt z prio­ry­tetu IX pod­dzia­ła­nia 9.1.2 – wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych...

czytaj więcej »