Projekty edukacyjne

10 kwietnia 2017 23:54 | Projekty edukacyjne

Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów

Projekt konkursowy „Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego...

czytaj więcej »

22 września 2016 19:32 | Projekty edukacyjne

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasza szkoła bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, którego Priorytet 3 to: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem Priorytetu 3 Programu jest...

czytaj więcej »

07 marca 2016 18:22 | Projekty edukacyjne

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT PODNOSZĄCY CZYTELNICTWO "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej promującego czytelnictwo pod hasłem „Książki naszych marzeń”. Oto plan działań, które będą realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016 ramach projektu rządowego: 1. Sondaż...

czytaj więcej »

03 marca 2016 19:28 | Projekty edukacyjne

W KROPLI WODY- ekologiczny projekt edukacyjny współfinansowany z WFOŚiGW w Łodzi

Od początku lutego bieżącego roku, w Szkole Podstawowej w Teklinowie realizowany jest program edukacji ekologicznej, którego hasłem przewodnim jest woda. Nadrzędnym celem realizacji programu jest zwrócenie uwagi uczniów i lokalnej społeczności na konieczność poszanowania...

czytaj więcej »

07 listopada 2015 20:03 | Projekty edukacyjne

„ Czytam sobie w bibliotece”

Nasza szkolna biblioteka zakwalifikowała się do projektu„ Czytam sobie w bibliotece”, dzięki czemu znaleźliśmy się wśród 900 bibliotek, które promują czytelnictwo wśród dzieci 5-8-letnich. Dzięki uczestnictwu w akcji nasza biblioteka wzbogaciła swoje zbiory...

czytaj więcej »

07 listopada 2015 20:02 | Projekty edukacyjne

Internetowy Teatr TVP w naszej szkole

W listopadzie 2014 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „ Internetowy Teatr TVP dla szkół”, dzięki któremu możemy korzystać ze spektakli teatralnych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. 6 listopada wzięliśmy udział w przedstawieniu „ Dziób w...

czytaj więcej »

03 grudnia 2014 21:06 | Projekty edukacyjne

„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość”

„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość” to tytuł pro­jektu, który reali­zujemy w roku szkol­nym 2014/2015. Pro­jekt z prio­ry­tetu IX pod­dzia­ła­nia 9.1.2 – wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych...

czytaj więcej »

22 października 2014 18:02 | Projekty edukacyjne

MAŁY MISTRZ

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy pierwszej uczestniczą w ministerialnym programie „Mały Mistrz”, realizowanym na zajęciach wychowania fizycznego. Jego idą jest propagowanie aktywnej postawy dziecka. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych...

czytaj więcej »

16 grudnia 2012 22:31 | Projekty edukacyjne

Cyfrowa Szkoła - projekt

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do pilotażowego rządowego programu "Cyfrowa Szkoła". W zakładce Projekty edukacyjne _ "Cyfrowa szkoła" będziemy zamieszczać informacje dla rodziców i uczniów dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz korzystania z technologii...

czytaj więcej »