AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Projekty i programy edukacyjne

03 marca 2016 19:28 | Projekty i programy edukacyjne

W KROPLI WODY- ekologiczny projekt edukacyjny współfinansowany z WFOŚiGW w Łodzi

Od początku lutego bieżącego roku, w Szkole Podstawowej w Teklinowie realizowany jest program edukacji ekologicznej, którego hasłem przewodnim jest woda. Nadrzędnym celem realizacji programu jest zwrócenie uwagi  uczniów i lokalnej społeczności na konieczność poszanowania i ochrony zasobów wodnych w naszej okolicy.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach  i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie wzbogacą swoją wiedze poprzez udział w różnych działaniach oraz w ciekawych zajęciach wykorzystujących zakupione pomoce dydaktyczne.

 

Realizacja Projektu daje możliwość zwiększenia bazy edukacyjnej szkoły i tym samym wyrównania szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. Program w dużej mierze opiera się na przeprowadzeniu cyklu zajęć o tematyce ekologicznej, z wykorzystaniem metod doświadczalnych.  Dzięki zakupieniu licznych pomocy dydaktycznych, które będą miały duży wpływ na kształtowanie wyobraźni naukowej oraz przyjmowania postawy badawczej przez użytkowników, podniesie się poziom edukacji matematyczno – przyrodniczej, a to jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szk. Uczniowie zyskają także możliwość wyjścia w procesie edukacji poza mury szkoły.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie akcja Szkolne Obchody Światowego Dnia Wody. W tym dniu uczniowie spotkają się z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz PSSE w Wieruszowie, rozstrzygnięty zostanie gminny konkurs dla klas 4 – 6 oraz plastyczny konkurs międzyklasowy.

Dzięki dofinansowaniu wszyscy uczniowie naszej szkoły wezmą udział w dwóch wycieczkach: do parku wodnego w Uniejowie oraz do Złotego Stoku.  Uczestnicy koła ekologicznego odwiedzą także wieruszowską oczyszczalnię ścieków.

Efekty realizacji projektu zostaną podsumowane pod koniec roku szkolnego. W tym dniu zostaną również wręczone nagrody dla laureatów gminnego konkursu ekologicznego.

Koszt całego zadania: 15 753,00zł, kwota dotacji: 14 103,00 zł, udział własny: 1 650,00 zł.

Przeczytano: 562 razy. Wydrukuj|Do góry