Projekty edukacyjne

10 kwietnia 2017 23:54 | Projekty edukacyjne

Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów

Projekt konkursowy „Rozwój kompetencji uczniów
poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie styczeń 2017-sierpień 2018. Nabór uczniów nastąpił we wrześniu 2016 r., nabór uzupełniający odbędzie się we wrześniu 2017 r.

Celem projektu jest wyrównanie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej, wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, informatycznych oraz wzrost umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

 

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

Zajęcia z języka angielskiego.

W dodatkowych zajęciach z języka angielskiegouczestniczy 17 uczniów naszej szkoły z klas IV – VI. Uczniowie pracują w 2 grupach. Głównym celem zajęć jest poszerzanie zasobu słownictwa. Pośrednio uczniowie również rozwijają i doskonalą umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem jak również znajomość środków i funkcji językowych.

W ramach Projektu zaplanowano realizację Dnia Języka Angielskiego (relacja w załączeniu).

Zajęcia dodatkowe z matematyki.

Koło dla uzdolnionych matematycznie uczniów naszej szkoły, to 8-osobowa grupa. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.

W ramach zajęć uczniowie uczą się rozwijania pamięci matematycznej, nabywają umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, stosowania schematów. Na zajęciach uczniowie będą rozwiązywać zadania rozwijające umiejętności posługiwania się liczbami, symbolami literowymi, stosowania matematyki oraz kształtowania wyobraźni przestrzennej. Zmierzą się z zadaniami nietypowymi, o podwyższonym stopniu trudności. Poznają systemy liczenia inne niż dziesiątkowy, będą rozwiązywać krzyżówki, łamigłówki, rebusy matematyczne oraz grać w gry logiczne.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Zajęcia te prowadzone są w jednej grupie dla 8 uczniów z klas IV - VI. Celem zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych oraz ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych wykorzystywanych podczas lekcji matematyki. Na zajęciach uczniowie będą doskonalić umiejętności rachunkowe (mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie) na liczbach naturalnych, całkowitych, ułamkach dziesiętnych i zwykłych. Uczniowie będą usprawniać swoje umiejętności w zakresie geometrii płaskiej i przestrzennej. 

Koła przyrodniczo-ekologicznego

Na zajęcia uczęszcza 6 uczniów. Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Celem zajęć jest rozbudzanie ciekawości poznawczej, umiejętności dostrzegania związków zachodzących w przyrodzie, zaspokajanie naturalnej chęci, by więcej widzieć i słyszeć. Zadaniem zajęć jest również podniesienie świadomości ekologicznej i wzbudzenie postawy odpowiedzialnej za stan środowiska w którym żyjemy. Postawione cele realizować można jedynie aktywną postawą uczniów na lekcjach. W tym celu wykorzystujemy zakupione w ramach projektu pomoce edukacyjne, również zasoby internetowe, filmy i prezentacje multimedialne. 

Szkoła jest organizatorem Gminnego Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego. I edycja odbyła się w czerwcu 2017 r. (relacja w załączeniu)

Techniki szybkiego uczenia się

Zajęcia przewidziane są dla 10 uczniów, w wymiarze 20 godzin. Zajęcia mają na celu wykształcić wśród uczniów umiejętność szybkiego uczenia się poprzez wykorzystanie sprawdzonych technik.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ w roku szkolnym 2017/2018:

PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL

DZIEŃ TYGODNIA

CZAS TRWANIA

koło zainteresowań z matematyki

Aleksandra Walczak

środa

14:40 – 15:25

koło ekologiczne

Teresa Trzeciak

czwartek

13:50 – 14:35 

14:40 – 15:25

zajęcia wyrównawcze z matematyki

Aleksandra Walczak

wtorek

14:40 – 15:25

język angielski gr. I

Beata Konieczyńska

poniedziałek

14:40 – 15:25

język angielski gr. II

Beata Konieczyńska

poniedziałek

13:50 – 14:35

Harmonogram zajęć: techniki szybkiego uczenia się:

9. 11. 2017 - 3 godz.

30. 11. 2017 - 3 godz.

7. 12. 2017 - 3 godz.

14. 12. 2017 - 3 godz.

4. 01. 2018 - 3 godz.

11. 01. 2018 - 3 godz.

18. 01. 2018 - 2 godz.

Przeczytano: 221 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Zdjęcia:

HYDROPOLIS