AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Projekty i programy edukacyjne

10 kwietnia 2017 23:54 | Projekty i programy edukacyjne

Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów

Projekt konkursowy „Rozwój kompetencji uczniów
poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest wyrównanie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej, wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, informatycznych oraz wzrost umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

Zajęcia z języka angielskiego.

W dodatkowych zajęciach z języka angielskiegouczestniczy 17 uczniów naszej szkoły z klas IV – VI. Uczniowie pracują w 2 grupach. Głównym celem zajęć jest poszerzanie zasobu słownictwa. Pośrednio uczniowie również rozwijają i doskonalą umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem jak również znajomość środków i funkcji językowych.

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki.

Koło dla uzdolnionych matematycznie uczniów naszej szkoły, to 8-osobowa grupa. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.

W ramach zajęć uczniowie uczą się rozwijania pamięci matematycznej, nabywają umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, stosowania schematów. Na zajęciach uczniowie będą rozwiązywać zadania rozwijające umiejętności posługiwania się liczbami, symbolami literowymi, stosowania matematyki oraz kształtowania wyobraźni przestrzennej. Zmierzą się z zadaniami nietypowymi, o podwyższonym stopniu trudności. Poznają systemy liczenia inne niż dziesiątkowy, będą rozwiązywać krzyżówki, łamigłówki, rebusy matematyczne oraz grać w gry logiczne.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Zajęcia te prowadzone są w jednej grupie dla 8 uczniów z klas IV - VI. Celem zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych oraz ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych wykorzystywanych podczas lekcji matematyki. Na zajęciach uczniowie będą doskonalić umiejętności rachunkowe na liczbach naturalnych, całkowitych, ułamkach dziesiętnych i zwykłych. Uczniowie będą usprawniać swoje umiejętności w zakresie geometrii płaskiej i przestrzennej. 

Koła przyrodniczo-ekologicznego

Na zajęcia uczęszcza 6 uczniów. Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Celem zajęć jest rozbudzanie ciekawości poznawczej, umiejętności dostrzegania związków zachodzących w przyrodzie, zaspokajanie naturalnej chęci, by więcej widzieć i słyszeć. Zadaniem zajęć jest również podniesienie świadomości ekologicznej i wzbudzenie postawy odpowiedzialnej za stan środowiska w którym żyjemy. Postawione cele realizować można jedynie aktywną postawą uczniów na lekcjach. W tym celu wykorzystujemy zakupione w ramach projektu pomoce edukacyjne, również zasoby internetowe, filmy i prezentacje multimedialne. 

Techniki szybkiego uczenia się

Zajęcia przewidziane są dla 10 uczniów, w wymiarze 20 godzin. Zajęcia mają na celu wykształcić wśród uczniów umiejętność szybkiego uczenia się poprzez wykorzystanie sprawdzonych technik.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ w roku szkolnym 2017/2018:

PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL

DZIEŃ TYGODNIA

CZAS TRWANIA

koło zainteresowań z matematyki

Aleksandra Walczak

środa

14:40 – 15:25

koło ekologiczne

Teresa Trzeciak

czwartek

13:50 – 14:35 

14:40 – 15:25

zajęcia wyrównawcze z matematyki

Aleksandra Walczak

wtorek

14:40 – 15:25

język angielski gr. I

Beata Konieczyńska

poniedziałek

14:40 – 15:25

język angielski gr. II

Beata Konieczyńska

poniedziałek

13:50 – 14:35

 

 

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Z końcem roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Teklinowie zakończono realizację Projektu. Podczas jego realizacji przeprowadzono:

- 64 godz. zajęć wyrównawczych z matematyki,

- 64 godz. zajęć dodatkowych z matematyki,

-  128 godz. zajęć wyrównawczych z języka angielskiego

- 64 godz. zajęć koła ekologicznego,

- 20 godz. technik szybkiego uczenia się.

Ponadto:

- odbyły się dwie edycje Gminnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Wieruszowie,

- odbyły się 4 wycieczki przedmiotowe ( w ramach zajęć przyrodniczo- ekologicznych):

*  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

* Hydrpoplis i Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu,

* Eksperymentarium i Planetarium w Łodzi,

* Interaktywny Park Rozrywki i Edukacji „Rosenau – Zaginione miasto”.

W ramach realizacji Projektu zorganizowano w szkole dwie edycje Dnia Języka Angielskiego, podczas którego uczniowie utrwalali umiejętność posługiwania się j. angielskim, rywalizując w różnych zabawach.


Przeczytano: 742 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

HYDROPOLIS