AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Projekty i programy edukacyjne

10 maja 2018 22:45 | Projekty i programy edukacyjne

KOD DO PRZYSZŁOŚCI

W roku szkolnym 2017/18 Szkoła w Teklinowie przystąpiła do realizacji pragramu KOD DO PRZYSZŁOŚCI.

Program ma na celu realizację jednego z zagadnień podstawy programowej dla I etapu edukacyjnegoa, mianowicie: kodowanie i programowanie

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności podstaw programowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Efektem będzie rówineż rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej umożliwiających prowadzenie tzw. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, a w dalszej perspektywie również do prowadzenia nauki programowania w ramach kształcenia zintegrowanego.

W Projekcie biorą udział wszyscy uzczniowie klas I - III oraz 4 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przewidziana jest realizacja 30 godzin z każdą grupą, z wykorzystaniem klocków WeDo, w tym 10 godzin z profesjonalnym trenerem.

Zajęcia z trenerem odbędą się w dniach 15 - 18 maja 2018 r. według ustalonego harmonogramu.

Dzięki udziałowi w Programie uczniowie i nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii a szkoła zyska 8 kompletów klocków Lego WeDo o wartości ok 7.000,00 zł

Przeczytano: 339 razy. Wydrukuj|Do góry

Powiązane wiadomości:

Pracujemy z klockami Lego

Zdjęcia: