AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Projekty i programy edukacyjne

22 listopada 2012 16:07 | Projekty i programy edukacyjne

Szkolny ogródek dydaktyczny -projekt edukacyjny

      Informujemy, że w ramach projektu „Utworzenie ogródka dydaktycznego SZAFIREK” przy Szkole Podstawowej w Teklinowie realizowanego od 1 sierpnia 2012r. do 30 czerwca 2013r. osiągnęliśmy następujący efekt rzeczowy: utworzony został ogródek przyszkolny o powierzchni 570m2, składający się z części z nasadzeniowej, części rekreacyjnej i trawnika.

     W czasie prac przygotowawczych wyrównano powierzchnię, zakupiono ziemię i dokonano rekultywacji terenu. W części nasadzeniowej wydzielono kilka działów tematycznych. Są to: drzewa i krzewy, skalnik, zioła i przyprawy, rośliny przemysłowe, rośliny chronione, rabatę z warzywami ozdobnymi, dekoracyjne ściany z pnączy.

       Projekt był dofinansowany z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 29 931, 64zł. Kwota całkowita zadania wyniosła 33 694, 85zł. Kwotę 3 763,21 pokrył budżet Gminy Wieruszów.  W wyniku prac związanych z realizację projektu powstały:

  • trawnik z nawodnieniem automatycznym,
  • kącik dydaktyczny „Zielona klasa” o wymiarach 6m x 5m zadaszony wiatą drewnianą z trzema stołami i sześcioma ławkami,
  • cały ogród został ogrodzony siatką z furtką wejściową, na której umieszczono tablicę informacyjną z nazwą ogródka oraz źródłami finansowania tego zadania,
  • nasadzono ok. 230 gatunków drzew, krzewów, bylin opatrzonych specjalnymi tabliczkami z nazwą rodzajową i gatunkową,
  • zakupiono drobne narzędzia ogrodnicze do wykonywania prac pielęgnacyjnych,
  • zakupiono kompostownik w celu składowania odpadów organicznych,
  • zakupiono domek dla owadów,
  • zakupiono lupy, mikroskop, atlasy, klucze do rozpoznawania roślin, stację meteorologiczną, sześć plansz z botaniki i zoologii.

     Dzięki założonemu ogródkowi dydaktycznemu możemy efektywnie realizować program ekologiczny w naszej szkole. Jego realizacja zakończy się 30 czerwca 2013r. Uczniowie naszej szkoły poszerzają swoją wiedzę przyrodniczą, ekologiczną, uczą się obserwować przyrodę oraz doświadczają jej. Realizacja programu pozwala kształtować postawy poszanowania przyrody, czerpać radość z obcowania z nią. Dzięki możliwości bezpośredniej obserwacji organizmów rozwijamy u uczniów umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, ponadto zapoznają się oni ze zmianami w przyrodzie zachodzącymi w kolejnych porach roku. Dzięki odpowiedniemu doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne nasi uczniowie mają okazję do prowadzenia własnych obserwacji i doświadczeń.

      Pragniemy, aby ogród zainspirował również rodziców do poprawy estetyki ogródków przydomowych poprzez włączanie się w prace na terenie ogrodu szkolnego.

     Program przewidziany jest do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego, biorą w nim udział dzieci  z Oddziału Przedszkolnego i uczniowie klas IV – VI.

Ogródek oprócz funkcji edukacyjnej pełni również funkcję rekreacyjną i wypoczynkową. Na jego terenie odbyły się: konkurs plastyczny „Jesień w ogrodzie” dla kl. I – III, Święto Pieczonego Ziemniaka. Planujemy jeszcze przeprowadzić dalsze imprezy: konkurs na najpiękniejszą fotografię elementu ogródka dla kl. IV – VI, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, zaś uczniowie kl. III będą korzystać z zasobów ogrodu w ramach przygotowań do Gminnego Konkursu Ekologicznego corocznie organizowanego przez naszą placówkę.

            Ogród będzie przynosił korzyści w kolejnych latach. W przyszłości planujemy dalszy jego rozwój: wzbogacanie o nowe gatunki roślin, wybudowanie oczka wodnego. Chętnie gościć będziemy uczniów sąsiednich szkół naszej gminy, którzy będą mieli możliwość odbywania „zielonych lekcji” w naszym ogrodzie.

 

Przeczytano: 7021 razy. Wydrukuj|Do góry

Szkolny Ogródek Dydaktyczny

Załączniki:

l1.jpg [16.39 KB]