AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Archiwum - Aktualności

31 października 2013 13:10

PAPIEROSOM MÓWIMY NIE!!!

Nasza szkoła we współpracy z Powiatową  Stacją  Sanitarno - Epidemiologiczną w Wieruszowie, rozpoczyna realizację  programów  edukacji antytytoniowej pt. "Nie pal przy mnie, proszę" kierowanego do uczniów klas I-III  i „Czyste powietrze wokół nas” – dla przedszkolaków oraz ich rodziców. Klasy IV -  VI objęte zostały programem profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Zajęcia programowe realizowane będą w ramach pięciu zajęć warsztatowych na każdym poziomie edukacyjnym, metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci, takimi jak m.in. burza mózgów, diagnoza wiedzy, ćwiczenia oddechowe, wierszyk, krzyżówka, drama.  W programach zawarte zostały różnego rodzaju treści dotyczące zdrowia, dostosowane do percepcji dzieci. Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomości oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą przy nich tytoń oraz umiejętności odmawiania i przeciwstawiania się paleniu tytoniu.

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”:

 • zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia,
 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI PROGRAMU „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” SĄ:

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
 • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”, TO:

 • Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
 • Uczenie umacniania poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Przeczytano: 2646 razy. Wydrukuj|Do góry