AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Archiwum - Aktualności

06 listopada 2013 21:51

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY – I edycja „PLUSZAKI, KTÓRE POCIESZAJĄ STARSZAKI”

Motyw przewodni:

           26 listopada  Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Teklinowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:  „Pluszaki, które pocieszają starszaki”.

Celem konkursu jest upamiętnienie Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz rozwijanie własnej twórczości, wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.

I Regulamin konkursu

 1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6-letnich. Prace należy dostarczyć do 3 grudnia 2013r. lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Teklinowie, Teklinów 121, 98-400 Wieruszów. Z dopiskiem „Gminny konkurs plastyczny – I edycja”
 2. Forma pracy – indywidualna, praca wykonana samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela. Format pracy: A-4
 3. Technika plastyczna dowolna, płaska z użyciem różnorodnych materiałów.
 4. Każda placówka może zgłosić maksymalnie  5 prac (2 z grupy wiekowej 5-latków i 3 z grupy wiekowej6-latków, 1 osoba może wykonać 1 pracę plastyczną)
 5. Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką : Imię i nazwisko dziecka , wiek, nazwa i dokładny adres oraz telefon kontaktowy  placówki, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca.

 

 

 1. Kryteria oceny prac :

- prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: dzieci 5 letnie i dzieci 6-letnie

- samodzielne wykonanie pracy przez dziecko

- walory artystyczne i estetyczne.

 1.  Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia. Informacja o terminie i miejscu przekazania nagród oraz miejscu wystawy prac zostanie podana w odpowiednim czasie.
 2. Jury konkursu w składzie: Agnieszka Dwornicka-Rzeźnik, Karolina Przysiewek, Mirosława Sienkiewicz dokona oceny i wybierze 6 najciekawszych prac.
 3. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody.  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu i  placówki (bez roszczeń autorów do prac autorskich). Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 5. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
 6. Informacji na temat konkursu udziela Pani Agnieszka Dwornicka - Rzeźnik pod numerem telefonu: 661- 803 -935.

                       Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów.


Przeczytano: 680 razy. Wydrukuj|Do góry