AAA
www.spteklinow.superszkolna.pl

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz szkoły

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI I TERMNÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W ROKU 2020.

 


a)  do 31 stycznia 2020r.- podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole
lub inną formę wychowania przedszkolnego harmonogramu czynności, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria


b) od 17 lutego 2020 r. do  28 lutego 2020 r.- złożenie u dyrektora przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.


c) od 2 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.- złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym.


d) od 16 marca 2020 r. do 19 marca 2020 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
 o przyjęcie do szkoły podstawowej, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym.


e) 20 marca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


f) od 25  marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. – uzupełnienie przez rodziców /prawnych opiekunów dokumentacji wniosków kandydatów niezakwalifikowanych


g) 1 kwietnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


h) 2 kwietnia 2020 – 6 kwietnia 2020 – potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci złożenia oświadczenia


i) 8 kwietnia 2020 – 15 kwietnia 2020 – przeprowadzenie postępowania uzupełniającego


ZAŁĄCZNIKI do druku:

1.   wniosek o przyjęcie do przedszkola

2.   kontynuowanie przedszkola

3.   deklaracja pobytu płatnego

4.   Klauzula Rekrutacja oddział przedszkolny

5.   zgłoszenie do klasy I

6.   Przyjęcie ucznia do szkoły

7.   Klauzula Rekrutacja szkoła